Discountparadise.nl vindt uw privacy belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met uw gegevens. In onderstaande privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Discountparadise.nl., gevestigd aan Burgemeester Kurversstraat 48, 6129kc Urmond (geen bezoekadres), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contact details
Burgemeester Kurversstraat 48
6129kc urmond
(Let op: dit is geen bezoekadres)
www.Kortingsparadijs.nl

Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar support@discountparadise.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Discountparadise.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor-en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@discountparadise.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Discountparadise.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
Discountparadise.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Discountparadise.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Discountparadise.nl) tussen zit.

Discountparadise.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Betalen. Dit is een betaalapplicatie bij het bestellen van een product uit de webshop. Betalen gaat via iDEAL, Bancontact of SEPA automatische incasso. Na betaling verwerkt Discounthaven.nl de bestelling en wordt het bestelde product zo spoedig mogelijk verzonden. Het product kan zonder opgave van reden binnen 14 dagen geretourneerd worden. Verzendkosten zijn voor de koper.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Discountparadise.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst gemakkelijker te maken.)
Geboortedatum: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst gemakkelijker te maken.)
Adres: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst eenvoudiger te maken.)
Telefoonnummer: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst makkelijker te maken.)
E-mailadres: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst eenvoudiger te maken.)
Bankrekeningnummer: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst makkelijker te maken.)

Het delen van persoonsgegevens met derden
Discountparadise.nl verstrekt ook gegevens aan derden uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of praktische technieken, die wij gebruiken
Discountparadise.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies veroorzaken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website niet werkt en bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen bevatten. Ook kunnen wij onze website integreren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al romantisch over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor de plaatsen ervan. Je kunt je aanmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer slaan. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hotjar
We maken gebruik van de technologie van Hotjar om je voorkeuren en wensen beter te begrijpen. En zo je ervaringen op onze website te verbeteren. Net als onze service. Zo krijgen we inzicht in hoe lang je op een pagina bent, op welke links je klikt en wat je leuk of juist niet leuk vindt. Met jouw activiteit en feedback kunnen we dus onze website verbeteren. Hotjar maakt gebruik van cookies en praktische technieken om de activiteiten van bezoekers en hun apparaten te verzamelen. Dit omvat het ip-adres van je telefoon, tablet of computer (verkregen tijdens je internetbezoek en zo opgeslagen dat het niet aan een individuele gebruiker gelinkt kan worden), schermgrootte, apparaattype (unieke, maar niet traceerbare apparaatinformatie), browserinformatie en land. Hotjar slaat deze informatie op als een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om via ons bezochte gebruikersdata te verkopen.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Discountparadise.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@discountparadise.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Discountparadise.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonlijke gegevens beschermen
Discountparadise.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@discountparadise.nl.